top of page

THE STATE OF ECOMMERCE 2021

[DOWNLOAD NOW] https://bom.to/r1od23p

Điều hướng thế giới mới của thương mại đa kênh và phương tiện truyền thông bán lẻ

- 63% người mua sắm truy cập Amazon hoặc Walmart.com truy cập các trang web này để nghiên cứu sản phẩm ban đầu

- 37% trong số tất cả người mua trực tuyến truy cập các trang web / ứng dụng của nhà bán lẻ trước thời điểm mua hàng

- 66% chọn nhà bán lẻ dựa trên sự tiện lợi, trong khi chỉ 47% chọn nhà bán lẻ dựa trên giá cả / giá trị

- 54% người mua sắm, những người đã tiếp xúc với quảng cáo, nói rằng nó giúp nhắc nhở họ về thứ họ cần hoặc gợi ý tưởng cho thứ họ muốn

=> Và còn rất nhiều thông tin khác từ báo cáo rất hữu ích cho bạn


------------------------------***------------------------------

29 views0 comments

Comments


LOGO WORLDLINE 5-04.png
bottom of page