top of page

[Report] Marketing Organization Survey 2020Link download free: https://bom.to/EnKNFu3

Phương pháp để tối ưu hóa cơ cấu tổ chức & doanh nghiệp , chuyển đổi cách tiếp cận quản lý dự án hiện tại bằng cách sử dụng các phương pháp tiếp thị nhanh.

Xây dựng một tổ chức tiếp thị có khả năng mở rộng, linh hoạt và linh hoạt hơn.

Nếu các bạn đang quan tâm về Topic nào hoặc đang tìm Report cụ thể về ngành nào thì cứ comment phía dưới, admin sẽ hỗ trợ tìm cho các bạn nhé

11 views0 comments

Comentarios


LOGO WORLDLINE 5-04.png
bottom of page