top of page

[HOT] The State of Fashion 2021: In search of promise in perilous times

[DOWNLOAD NOW] https://bom.to/r1od23p


Vào năm 2021, đại dịch covid-19 sẽ thúc đẩy xu hướng của ngành, với việc mua sắm chuyển sang các kênh kỹ thuật số và người tiêu dùng tiếp tục đấu tranh cho sự công bằng và công bằng xã hội.


Sau một năm mà ngành công nghiệp thời trang đạt lợi nhuận kinh tế thấp kỷ lục, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đang đi trước, tìm cách đổi mới trong khi tiếp tục thu hút các khu vực bầu cử cốt lõi của họ. Do sự gián đoạn trong những tháng gần đây, nhiều công ty đang kết nối lại với chuỗi cung ứng của họ, đưa ra những quyết định khó khăn.


Đó là một số phát hiện từ báo cáo mới nhất của chúng tôi, The State of Fashion 2021, được viết với sự hợp tác của Business of Fashion (BoF).13 views0 comments

Comments


LOGO WORLDLINE 5-04.png
bottom of page