top of page

[HOT] PAYMENTS TOP TRENDS 2021


Năm 2020 sẽ đi vào lịch sử là một trong những năm chuyển mình nhất đối với ngành #payments công nghiệp. Nó báo trước một kỷ nguyên của các xu hướng mới trong #technology dụng & hành vi của người tiêu dùng. Nó đã thử nghiệm #digital làm chủ trong thanh toán khi trọng tâm chuyển sang #innovation và rủi ro thanh toán - và các ngân hàng phải thích ứng nhanh chóng với bình thường mới bằng cách hầu như thu hút khách hàng và cộng tác với fintechs. Các giao dịch không dùng tiền mặt & thanh toán thay thế đang gia tăng, trải nghiệm của khách hàng vẫn rất quan trọng và các xu hướng chính khác & cơ hội để xem ra trong thanh toán vào năm 2021 trong báo cáo này của Capgemini. ------------------------------***------------------------------ #VIETNAM_MARKET_REPORT_COMMUNITY #REPORT Via #WORLDLINE_TECHNOLOGY

24 views0 comments

Comments


LOGO WORLDLINE 5-04.png
bottom of page