top of page

[CASE STUDY D2C] ScribbeLive


ScribbleLive, một nhà cung cấp công nghệ tiếp thị bao gồm các công cụ tạo nội dung tương tác, đã tạo ra một nghiên cứu điển hình sáng tạo bằng cách sử dụng Ion Interactive. Nó kết hợp các yếu tố truyền thống của một nghiên cứu điển hình với định dạng cuộn và sự tham gia của định dạng tương tác.


Bằng cách nhúng nội dung trực tiếp vào trang web, ScribbleLive đã nhận được lợi ích SEO của bản sao, cũng như cơ hội cung cấp các CTA mạnh hơn ở cả cuối và trên cùng của nghiên cứu điển hình.


Nguồn: RightSource
11 views0 comments

Comments


LOGO WORLDLINE 5-04.png
bottom of page