top of page

2021 Global Marketing Trends - 80 Pages


Khách hàng đã nói rõ rằng họ có kỳ vọng cao đối với thương hiệu. Chúng bao gồm các giải pháp mà họ có thể tin tưởng, mục đích thương hiệu phù hợp với giá trị của họ và trải nghiệm cho phép họ đóng vai trò là người đồng sáng tạo chứ không phải là người tiếp nhận tầm nhìn của người khác. Trong môi trường hiện tại, những kỳ vọng đó càng được nâng cao. Các công ty thành công, đặc biệt khi đối mặt với sự gián đoạn toàn cầu về kinh doanh, phương thức làm việc và cung cấp dịch vụ, hãy hành động có chủ đích và rõ ràng theo những cách cơ bản.


Đối với Xu hướng tiếp thị toàn cầu của năm nay, chúng tôi đã khảo sát 2.447 người tiêu dùng toàn cầu (bao gồm cả những người ở Trung Đông) và 405 giám đốc điều hành Hoa Kỳ từ các công ty toàn cầu để hiểu cách mỗi người đang điều hướng các điều kiện hiện tại.

------------------------------***------------------------------

32 views0 comments

Hozzászólások


LOGO WORLDLINE 5-04.png
bottom of page