Ứng dụng thực tế tăng cường (AR) cho giáo dục Khoa họcỨng dụng AR vào chương trình giảng dạy khoa học sẽ giúp học sinh, sinh viên có cái nhìn toàn diện và hứng thú hơn với môn học hơn rất nhiều so với dạy chỉ qua hình ảnh thông thường

Via #WorldLine_Technology

16 views0 comments