top of page

Xu hướng tiếp thị toàn cầu 2020

Báo cáo sẽ đề cập tới các vấn đề thú vị như:

  1. Làm thế nào các thương hiệu dẫn đầu với mục đích thay đổi bản chất của kinh doanh ngày nay

  2. Làm thế nào các thương hiệu tập trung lại các giá trị của họ để nâng cao kinh nghiệm của con người

  3. Tiếp thị trong thời đại hợp nhất sẽ như thế nào?

  4. Làm thế nào để bảo vệ một cách có hệ thống và chủ động tin tưởng vào doanh nghiệp trong thời đại kết nối.

  5. Làm thế nào các thương hiệu hàng đầu đang xây dựng khả năng tiếp thị


--------------------------***----------------------------

18 views0 comments

Comentarios


LOGO WORLDLINE 5-04.png
bottom of page