top of page

THE BEGINNER'S GUIDE TO BRANDING

THE BEGINNER'S GUIDE TO BRANDING

BÁO CÁO SẼ CHO BẠN BIẾT CÁC THÔNG TIN CHUYÊN SÂU VỀ:

- Thương hiệu là gì?

- Chọn màu sắc và kiểu chữ

- Tìm ra một cái tên

- Tạo thương hiệu văn phòng phẩm

- Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

- Thiết kế web và tiếng nói thương hiệu của bạn
------------------------------***------------------------------

29 views0 comments

Comentários


LOGO WORLDLINE 5-04.png
bottom of page