top of page

THE BEGINNER'S GUIDE TO BRANDING

THE BEGINNER'S GUIDE TO BRANDING

[DOWNLOAD NOW] https://bitly.com.vn/tmwwlz

BÁO CÁO SẼ CHO BẠN BIẾT CÁC THÔNG TIN CHUYÊN SÂU VỀ:

- Thương hiệu là gì?

- Chọn màu sắc và kiểu chữ

- Tìm ra một cái tên

- Tạo thương hiệu văn phòng phẩm

- Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

- Thiết kế web và tiếng nói thương hiệu của bạn
------------------------------***------------------------------

#VIETNAM_MARKET_REPORT_COMMUNITY #REPORT

Via #WORLDLINE_TECHNOLOGY

28 views0 comments
LOGO WORLDLINE 5-04.png
bottom of page