top of page

THỎA THUẬN “KHỦNG” CỦA TIKTOK VỚI ORACLE & WALMART
ByteDance, công ty mẹ của TikTok đã đưa ra mức giá gây "sốc" trong thương vụ đàm phán với Oracle, Walmart. Theo nguồn tin của Bloomberg, ByteDance đã đưa ra mức định giá 60 tỷ USD cho TikTok với Oracle và Walmart, khi các công ty này tham gia mua cổ phần ứng dụng chia sẻ video "nóng" nhất hành tinh.

Oracle và Walmart có quyền mua lại 12,5% và 7,5% lần lượt trong một pháp nhân mới thành lập của TikTok Global. Như vậy, mức chi trả tổng cộng sẽ là 12 tỷ USD để mua cổ phần nếu Oracle và Walmart chấp thuận.


Microsoft là hãng đầu tiên đặt vấn đề mua lại toàn bộ dịch vụ TikTok ở Mỹ, nhưng ByteDance đã chọn Oracle.Bytedance được định giá 140 tỷ USD bao gồm các nhà đầu tư Sequoia Capital China, SIG Asia Investments, Sina Weibo, Softbank Group


Nguồn: Vietnam.net

10 views0 comments

Comentarios


LOGO WORLDLINE 5-04.png
bottom of page