top of page

Tạo ra trải nghiệm tốt và thuận tiện hơn cho khách hàng với "Smart Retail CX"

Ngành bán lẻ phải đối mặt với nhiều vấn đề khác nhau, chẳng hạn như sự bùng nổ của dịch Covid-19, cạnh tranh gay gắt với sự gia nhập của thương hiệu mới, thay đổi hành vi của người tiêu dùng và thiếu hụt lao động nhanh chóng. "CX (Customer Experience) bán lẻ thông minh" giải quyết các vấn đề này và cho phép các hoạt động của cửa hàng tạo ra trải nghiệm khách hàng thuận tiện và dễ chịu.Dựa trên khái niệm "Bán lẻ lấy người tiêu dùng làm trung tâm: Smart Retail CX cung cấp cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời nhất.

Nguồn: NEC


4 views0 comments

Comments


LOGO WORLDLINE 5-04.png
bottom of page