top of page

[REPORT] Báo cáo truyền thông toàn cầu 2020Báo cáo gồm 195 trang sẽ đề cập tới các thông tin thú vị như:

  • Hướng dẫn tham khảo về việc sử dụng phương tiện truyền thông của người tiêu dùng tại 42 Quốc gia trong đó có cả VIỆT NAM

  • Các đặc điểm chính của từng quốc gia về mảng Media.

  • Các bảng số liệu về truyền thông cực kỳ chi tiết của 42 quốc gia trên toàn cầu.

Bạn không nên bỏ lỡ báo cáo này đâu nhé!


[DOWNLOAD NOW]

------------------------------***------------------------------

40 views0 comments

Commentaires


LOGO WORLDLINE 5-04.png
bottom of page