top of page

Người tiêu dùng trực tuyến đã làm gì trước và sau Tết năm 2020

Download báo cáo miễn phí tại đây:

https://www.facebook.com/groups/worldline.technology/permalink/1222954881404403

  • Đối với người tiêu dùng, Tết là thời điểm để thoát khỏi những thói quen kéo dài cả năm, bao gồm cả những gì họ làm trực tuyến cũng như thời gian và thiết bị họ sử dụng để duyệt web.

  • Mặc dù năm 2021 là một năm khó đoán, nhưng việc nhìn lại những gì người tiêu dùng trực tuyến đã làm trước và trong Tết 2020 có thể cung cấp thông tin chi tiết về những thay đổi trong hành vi của họ cho mùa lễ sắp tới.

  • Báo cáo này giúp các Marketer hiểu hơn về hành vi người tiêu dùng từ đó đưa ra những chiến lược tiếp thị phù hợp cho dịp Tết sắp tới

Nguồn: Decision Lab

17 views0 comments

Comments


LOGO WORLDLINE 5-04.png
bottom of page