top of page

LESSION 1. TẠI SAO DOANH NGHIỆP CẦN XÂY DỰNG MỘT ỨNG DỤNG RIÊNG ?


Bạn có thể đã hiểu rõ các nguyên tắc cơ bản của thị trường ứng dụng, và đây là thời gian tuyệt vời để thiết kế ứng dụng của bạn !


Chắc hẳn bạn sẽ cảm thấy hào hứng khi ứng dụng của mình xuất hiện trên toàn thế gới, nhưng đừng vội vàng xây dựng và khởi chạy nó mà không có chiến lược vững chắc. Môi trường ứng dụng là duy nhất, do đó, trực tiếp chuyển chiến lược và trang web trên máy tính để bàn hoặc thiết bị di động của bạn vào một ứng dụng sẽ không dẫn đến thành công lâu dài (hoặc thậm chí là bất kỳ thành công nào).


Tận dụng vốn thực sự vào thị trường ứng dụng có nghĩa là đưa ra một bản thiết kế ứng dụng và chiến lược khởi chạy được thiết kế riêng cho môi trường di động.


BIẾN CƠ HỘI THÀNH MỤC TIÊU THÔNG MINH

Ứng dụng cho phép các thương hiệu và công ty kết nối trực tiếp với khách hàng của họ và kết nối đó thực sự đặt trải nghiệm thương hiệu của bạn trong lòng bàn tay của khách hàng. Biến kết nối đó thành một trái phiếu trung thành và hiệu quả sẽ là mục tiêu cuối cùng của bạn với tư cách là một nhà xuất bản ứng dụng.


Trong khi người dùng chuyển sang ứng dụng vì nhiều lý do - để đơn giản hóa cuộc sống của họ, để giảm sự nhàm chán, lấy thông tin, tạo kết nối - tất cả các ứng dụng thành công đều chia sẻ một chiến lược thông minh để tạo mối quan hệ sâu sắc và lâu dài giữa người dùng và ứng dụng. Nếu bạn có thể làm điều đó xảy ra, bạn sẽ tiếp tục đạt được mục tiêu kinh doanh ứng dụng của mình.


Tuy nhiên, trước khi bạn đắm chìm ứng dụng của mình trong một biển cạnh tranh khốc liệt, bạn cần đặt nền tảng cho sự thành công. Tìm ra một chiến lược dài hạn cho ứng dụng của bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn là quyết định rằng ứng dụng của bạn sẽ tái tạo một ngành công nghiệp đã được thiết lập.


Thay vào đó, bạn muốn: càng cụ thể càng tốt, áp dụng mục tiêu SMART sẽ có những lợi ích cho việc xây dựng chiến lược:

**S — Specific **

**M — Measurable **

**A — Attainable **

**R — Realistic **

**T — Timely **


Bằng cách đảm bảo tất cả các mục tiêu của bạn được lọc qua năm đặc điểm này, bạn sẽ có thể thu hẹp những mục tiêu phù hợp với nhu cầu thị trường và có thể được đo lường trực tiếp bên cạnh bất kỳ mục tiêu kinh doanh lớn hơn nào.


Ví dụ, một doanh nghiệp có thể biết rằng nó cần một ứng dụng để tăng nhận thức về thương hiệu, nhưng nó cũng sẽ cần một tầm nhìn và lộ trình rõ ràng hơn nhiều để đạt được thành công. Những tính năng cụ thể nào sẽ giúp nó tăng cường nhận thức tốt nhất? Làm thế nào nó sẽ định lượng đo lường nhận thức đó? Kỳ vọng hợp lý để thành công là gì, và trong khung thời gian nào? Hãy trả lời những câu hỏi này khi bạn đang xây dựng một chiến lược ứng dụng thông minh.


Cho dù đó là mục tiêu **SMART **hay bất kỳ khuôn khổ nào phù hợp với bạn, điều quan trọng là bạn nên xác định rõ ràng sự thành công như thế nào, đảm bảo rằng tầm nhìn của bạn là thực tế và có một hệ thống để đo lường sự tiến bộ của bạn đối với thành công đó.

Trong chủ đề này, chúng tôi sẽ cung cấp hướng dẫn về cách xác định thị trường của bạn, suy nghĩ về người dùng của bạn là ai, trau dồi tin nhắn cốt lõi của bạn và chọn các tính năng sẽ giúp làm nổi bật ứng dụng của bạn.


Source: appannie

Translated by #WorldLineTechnology

12 views0 comments

Comments


LOGO WORLDLINE 5-04.png
bottom of page