top of page

HẬU COVID-19, LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIỮ VỮNG DOANH THU TẠI CỬA HÀNG TRỰC TIẾP?

Sự biến đổi chóng mặt của xu hướng tiêu dùng và nhu cầu của người Việt Nam hậu COVID-19 là thời điểm quan trọng để triển khai những chiến lược tại kên

h cửa hàng (in-store) đúng đắn để phục hồi và mang lại hiệu quả thực sự về doanh thu cho doanh nghiệp của bạn.

Theo dõi infographic này để hiểu thêm về những chiến lược để chiến thắng trái tim người mua sắm trong giai đoạn này, bao gồm những chiến lược như chiến lược giá, phân phối, phân loại và khuyến mãi,…

Nguồn: Nielsen

Via #WorldLine_Technology

10 views0 comments
LOGO WORLDLINE 5-04.png
bottom of page