top of page

[eCommerce Case Study] Envelopes.com thu hút thêm 40% khách hàng tiềm năng bằng cách quan tâm tới họ

Envelopes.com hiện đang mở rộng các dịch vụ của mình cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trên toàn thế giới. Họ đã xây dựng trang web để thực hiện mô hình D2C bao gồ tất cả các dịch vụ và sản phẩm của họ.Tuy nhiên, một vấn đề về thương mại điện tử phổ biến là khách hàng tiềm năng sẽ thoát khỏi trang trước khi hoàn thành đơn hàng của họ. Là người tiêu dùng, tất cả chúng ta đã làm điều đó trước đây. Vì vậy, nhóm nghiên cứu tại Envelopes.com muốn xem liệu họ có thể nhen nhóm ngọn lửa hay không và kiếm được một số doanh thu từ các khách hàng tiềm năng bằng cách sử dụng các mục tiêu tiếp theo? Đây là những khách truy cập đã tạo một tài khoản và đặt một mặt hàng vào giỏ hàng của họ, vì vậy Envelopes.com có thể thấy một số ý định thực sự để mua hàng ở giai đoạn nào đó và theo dõi.

Nhóm Envelopes.com đã tin rằng việc gửi email vào khung thời gian phù hợp nhất để theo dõi tới khách hàng tiềm năng thường mang lại doanh số. Vì vậy, họ đã kiểm tra email gửi tại hai khung thời gian khác nhau: nhóm đầu tiên gửi vào sáng hôm sau lúc 11 giờ sáng & nhóm thứ hai 48 giờ sau khi khách hàng không hoàn thành đơn hàng.

  1. Các email được gửi lúc 11 giờ sáng ngày hôm sau, theo số liệu mà Envelope thống kê:

  • tỷ lệ mở 38,63%

  • tỷ lệ nhấp là 19,54% và

  • tỷ lệ chuyển đổi thành bán 27,66%

2. Các email được gửi sau 48 giờ được gửi:

  • tỷ lệ mở 38,01%

  • tỷ lệ nhấp là 24,71% và

  • tỷ lệ chuyển đổi thành bán 40,00%

Mặc dù gửi các email này vào 11 giờ sáng hôm sau, tỷ lệ mở cao hơn một chút, nhưng con số quan trọng nhất, chuyển đổi sang bán hàng thấp hơn đáng kể.

Hãy gửi email cho những khách hàng không hoàn thành đơn hàng. Envelopes.com nhận thấy rằng 48 giờ sau là thời gian hoạt động tốt nhất, để gửi email cho khách hàng tiềm năng của bạn. Vì vậy hãy thử nghiệm nhiều các khung giơ thay thế khác nhau. Nếu bạn đang phân vân không biết nên gửi email cho khách hàng tiềm năng như thế nào, thì hãy tham khảo cách mà Envelopes đã thực hiện với khách hàng tiềm năng của họ nhé.


Source: coredna

Brought it to you by #WorldLineTechnology

4 views0 comments

Comments


LOGO WORLDLINE 5-04.png
bottom of page