top of page

DOANH NGHIỆP TIẾP CẬN CHUYỂN ĐỔI SỐ BẰNG CÁCH NÀO?

Có 3 cấp độ:

  • Chiến lược (Strategy)

  • Thực thi (Execution)

  • Công nghệ (Technology)

Một chương trình Chuyển đổi số hiệu quả phải bao gồm ít nhất 2 trong 3 cấp độ.

Có 5 tầng chính hình thành Kim tự tháp chuyển đổi số:

  • Mô hình kinh doanh / Chiến lược kinh doanh

  • Mô hình vận hành

  • Hoạt động vận hành

  • Thâm nhập thị trường (Go-to Market)

  • Công nghệ


1. Chiến lược (Mô hình kinh doanh)


Khi xác định Chiến lược kinh doanh trong môi trường số, các doanh nghiệp phải đánh giá các cơ hội và tác động (cũng như các mối đe dọa tiềm ẩn) của Mô hình kinh doanh được hỗ trợ bởi công nghệ (hoặc Mô hình kinh doanh số), chẳng hạn như (nhưng không giới hạn ở):


Kinh doanh nền tảng và "marketplace"

Sự phát triển của mô hình sở hữu (với sự chuyển đổi từ quyền sở hữu sang quyền truy cập, thông qua các mô hình trả tiền cho mỗi lần sử dụng)

Các dịch vụ giá trị gia tăng thông qua công nghệ kỹ thuật số

Sản phẩm (và dịch vụ) dựa trên dữ liệu


2. Thực thi


Trên thực tế, việc điều hành hoạt động theo hai hướng: bên trong công ty và bên ngoài công ty (hướng ra thị trường, hoặc những thị trường mà công ty sẵn sàng phục vụ).


Có 3 tầng xây dựng thực thi:


Mô hình hoạt động công ty

Mô hình hoạt động của Vận hành

Cách thức thâm nhập thị trường

Ở cấp độ này, chiến lược được xác định sẽ được thực hiện thông qua các yếu tố chính của một công ty:


Sản phẩm và Khách hàng: xác định đề xuất kinh doanh (giá bán, kênh phân phối, cách tiếp cận quảng bá và truyền thông, đề xuất giá trị sản phẩm được hỗ trợ bởi công nghệ số, v.v.)

Tổ chức, Quy trình và Công cụ: thông qua Mô hình Hoạt động - phác thảo cấu trúc của công ty và cách thức hoạt động

Vận hành, cấu thành cách công ty hiện thực hóa các sản phẩm (và dịch vụ) sẵn sàng đưa vào thị trường.


3. Công nghệ


Công nghệ không phải là cốt lõi của Chuyển đổi số, nhưng thực sự là yếu tố thúc đẩy nó. Công nghệ phục vụ (và hỗ trợ) việc thực hiện mục tiêu kinh doanh và chỉ tiêu thông qua các "block" ‘thực thi’. Công nghệ là yếu tố thúc đẩy sự tiến triển của Mô hình hoạt động, Vận hành (với cách tiếp cận Công nghiệp 4.0) và hiện thực hóa Cách thức thâm nhập thị trường.


Mặt khác, Công nghệ là động lực của những thay đổi trên từng cấp của kim tự tháp và có thể xác định tác động của công nghệ đối với từng cấp của kim tự tháp là một năng lực chiến lược quan trọng của công ty.


Hành trình chuyển đổi số là về nhân sự


“Chuyển đổi số là một hành trình, không phải là đích đến”: như mọi hoạt động chiến lược khác trong doanh nghiệp, các sáng kiến Chuyển đổi số cần được liên tục xem xét và đánh giá. Việc công ty chấp nhận các công nghệ mới, quy trình mới và hình thức tổ chức mới là một lĩnh vực quan trọng đòi hỏi sự giám sát liên tục và (nếu cần) điều chỉnh nhanh chóng.


Và, tất nhiên, như trong bất kỳ chương trình chuyển đổi doanh nghiệp nào khác, Quản trị sự thay đổi là điều cần thiết để thực thi sáng kiến. Chuyển đổi số thực sự là về nhân sự, nhiều hơn là về công nghệ.


Vì lý do này, sự cởi mở thực sự (và sự quan tâm) đối với công nghệ và đổi mới là rất quan trọng trong tổ chức (và đặc biệt là ở cấp lãnh đạo cao nhất) đối với sự thành công của sáng kiến chuyển đổi.

Các chức năng Công nghệ sở hữu kiến thức và bí quyết công nghệ, nhưng sự hiểu biết rõ ràng về tác động (và lợi ích) của công nghệ xung quanh mỗi chức năng của công ty là chìa khóa để đảm bảo thành công của sáng kiến Chuyển đổi số.


Source: thedigitaltransformationpeople


35 views0 comments

Comments


LOGO WORLDLINE 5-04.png
bottom of page