top of page

CÁC ỨNG DỤNG NÂNG CAO ĐỐI VỚI CÔNG NGHỆ KẾT NỐI KHÔNG DÂYTrong khi các tổ chức hiện sử dụng chủ yếu không dây để kết nối nhân viên, các công nghệ không dây tiên tiến có thể cho phép nhiều ứng dụng mới cho mạng máy móc và khách hàng.

Về mạng lưới nhân viên — cả trên trang web và bên ngoài văn phòng — các doanh nghiệp coi mạng không dây tiên tiến là một cách để cải thiện giao tiếp và cộng tác tại nơi làm việc, cũng như cải thiện quản trị CNTT.

Ví dụ: các văn phòng có thể sử dụng Wi-Fi 6 để tăng tốc độ và chất lượng của các ứng dụng thoại và video, đồng thời có khả năng giải phóng người lao động khỏi kết nối có dây và điện thoại để bàn.

Với số lượng ngày càng tăng của nhân viên làm việc từ xa tại hiện trường và tại nhà, doanh nghiệp tìm cách sử dụng không dây tiên tiến để cải thiện năng suất.

Ví dụ: 5G có thể tăng cơ hội cộng tác và chia sẻ dữ liệu thông qua hình ảnh, video có độ phân giải cao và cuối cùng là trải nghiệm 3D (AR / VR).

Source: deloitte

Brought to you by #WorldLineTechnology

17 views0 comments

Comments


LOGO WORLDLINE 5-04.png
bottom of page