top of page

Bốn Loại Nền Tảng Kinh Doanh Thời Đại Kỹ Thuật Số


Nền tảng không phải là mô hình kinh doanh mới ở thời đại kỹ thuật số, mặc dù công nghệ kỹ thuật số đang thúc đẩy sự lan rộng và thống trị ngày càng tăng của mô hình này. Nhưng ngay cả trong thời kỳ trước khi thời đại công nghệ trở nên phổ biến, mô hình kinh doanh nền tảng đã tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau.

Dưới đây là bốn loại mô hình kinh doanh nền tảng chính mà một doanh nghiệp có thể xem qua:

  • Trao đổi: (Hay gọi thân quen là chợ) tập hợp hai nhóm khách hàng riêng biệt để trao đổi giá trị trực tiếp với nhau, và bị thu hút bởi chất lượng của nhóm còn lại. Như cách các nhà môi giới bất động sản, hay các trung tâm mua sắm để mang người mua và người bán lại gần nhau.

  • Giao dịch: Hoạt động như một trung gian giữa các bên khác nhau để tạo điều kiện cho thanh toán và giao dịch tài chính. Các nhà phát hành thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ cung cấp dịch vụ này và liên kết các chủ thẻ với nhau. Để thành công, một hệ thống giao dịch cần có đủ số lượng thành viên tham gia từ mỗi bên. Thương gia sẽ cài đặt các máy đọc thẻ và chấp nhận các khoản phí trả cho nền tảng này khi thấy số lượng lớn khách hàng sử dụng hệ thống, khách hàng sẽ có nhiều khả năng đăng kí tham gia hơn khi họ cảm thấy dịch vụ được chấp nhận rộng rãi bởi các thương gia bán hàng cho họ.

  • Truyền thông quảng cáo được hỗ trợ: Trong trường hợp này, nền tảng thường đóng vai trò bổ sung trong việc tạo ra hoặc cung ứng các nội dung truyền thông hấp dẫn người tiêu dùng. như một tờ báo, hoặc một tin tức trực tuyến với nội dung chuyên nghiệp. Khi nền ảng thu hút được nhiều người hơn, giá trị của nó đối với các nhà quảng cáo sẽ tăng. Từ đó các nhà quảng cáo lần lượt cung cấp giá trị cho khán giả bằng cách giảm thiểu hoặc loại bỏ chi phí của nôi dung dành cho họ.

  • Tiêu chuẩn phần cứng/phần mềm: Những nền tảng này cung cấp một tiêu chuẩn thống nhất cho việc thiết kế để một sản phẩm có thể hoạt động được trên nhiều hệ thống và mang lại lợi ích cho người dùng cuối.

Danh sách này không phải là duy nhất, các mô hình kinh doanh nền tảng ới có thể xuất hiện mà không thuộc bất kì loại hình nào trong bốn loại hình này. Nhưng đây là cách phân loại hữu ích để suy nghĩ về sự khác nhau giữa các mô hình kinh doanh nền tảng hiện tại.

Tủ sách doanh trí - PACE

17 views0 comments
LOGO WORLDLINE 5-04.png
bottom of page