top of page

BÁO CÁO VỀ VIỆC SỬ DỤNG INTERNET TẠI VIỆT NAM

[DOWNLOAD NOW] https://bom.to/r1od23p


Báo cáo sẽ đề cập đến các thông tin và số liệu về các chủ đề như:

- Về Nhân khẩu học sử dụng Internet trong khoảng 2017-2023 - Tần suất sử dụng

- Sử dụng Internet trên di động trong khoảng 2017-2023 - Hoạt động trực tuyến (chơi game online, mua sắm online, thanh toán online,...) - Truyền thông xã hội trong khoảng 2017-2023 - Trình duyệt và công cụ tìm kiếm như: Chrome, Coc Coc, Safari, FireFox, Opera,...

------------------------------***------------------------------


35 views0 comments

Comments


LOGO WORLDLINE 5-04.png
bottom of page