[BÁO CÁO] 5 XU HƯỚNG ĐỊNH HÌNH TƯƠNG LAI  1. Thay đổi dân số học

  2. Phát triển kỹ thuật số

  3. Thị phần của thị trường nông thôn

  4. Nhu cầu của người tiêu dùng

  5. Nguồn năng lượng của ngành bán lẻ

*** Link download: https://bom.to/MSlMqQ


Via #WorldLine_Technology

5 views0 comments