top of page
Capture.PNG

Influencers Mới Tại Việt Nam 

Influencers được theo dõi trên khắp nền tảng : 95% người dùng mạng xã hội Việt Nam theo dõi Influencers trên Facebook, 72% sử dụng Youtube và thêm 15% sử dụng trên Instagram để tương tác với Influencers yêu thích. Người theo dõi thường xuyên tìm kiếm nội dung liên quan đến influencers : 76% tìm kiếm ít nhất vài lần một tuần và 33% tìm kiếm hàng ngày.

Are you seeking a solutions for your business ?
 

Call us now
LOGO WORLDLINE 5-04.png
bottom of page