top of page
03-01.png
Captusfsdre.PNG

BÁO CÁO CHỈ SỐ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 2019

Theo Báo cáo e-Conomy SEA 2018 của Google và Temasek, quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam năm 2018 là 9 tỷ USD. Báo cáo cũng dự báo tốc độ tăng trưởng trung bình năm (Compound Average Growth Rate – CAGR) của giai đoạn 2015 – 2018 là 25% và thị trường đạt 33 tỷ USD vào năm 2025. Nếu kịch bản này xảy ra, quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam năm 2025 đứng thứ ba ở Đông Nam , sau Indonesia (100 tỷ USD) và Thái Lan (43 tỷ USD).

You might also like:

By submitting this form, you agree to receive email communications from WorldLine Technology. 

Thanks for submitting!

LOGO WORLDLINE 5-04.png
bottom of page